BOX Truyện Documentation

Xin chào các bạn, bẵng đi một thời gian kể từ phiên bản 2.0 ra đời sau đó là bản fix 2.1 thì hôm nay sẽ là một bản nâng cấp “cực mạnh” cho theme BOX Truyện này! Đầu tiên thì mình xin cảm ơn đông đảo mọi người đã tin dùng giao diện BOX…