KDN Auto Leech – Tự động lấy bài, tin tức, leech truyện WordPress

Xin chào, nếu bạn đang tìm kiếm một wordpress plugin auto post, tự động lấy tin, bài viết từ website khác về website mình. Hay bạn đang tìm một plugin auto leech truyện hiệu quả với nhiều tính năng hiện đại thì KDN Auto Leech chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho…

Tài liệu sử dụng KDN Auto Leech

Bài số 1/20 trong KDN Auto Leech Documentation

1. Hệ thống Giải thích tab Thu thập trong Cài đặt chung. Sử dụng trình soi phần tử hiệu quả. 2. Hướng dẫn chung Những bước cơ bản cấu hình và cài đặt công cụ để bắt đầu thu thập một chiến dịch: 3. Tính năng mới Tính năng: Spinner. Tính năng: Category Internal Link….