Plugin xóa bài viết cha, bài viết con và các đính kèm trong 1 Click

Xin chào các bạn, nếu như website của bạn đang dùng post_parent và một bài viết cha có chứa nhiều bài viết con (giống như theme BOX Truyện) và bạn muốn xóa một phát cả “cha lẫn con” thì plugin Xóa sạch sẽ làm tốt công việc này cho bạn. Mình sẽ đi qua tổng…

Completely Delete – Xóa page con theo page cha, post con theo post cha

Xin chào mọi người, chắc hẳn có rất nhiều bạn đang gặp vấn đề làm thế nào để xóa hết các page con trong page cha hay xóa hết các post con trong post cha. Đặc biệt là khi chúng ta tạo Custom Post Type và câu nó vào 1 Post type khác (ví dụ…