BOX Truyện Documentation

Xin chào các bạn, bẵng đi một thời gian kể từ phiên bản 2.0 ra đời sau đó là bản fix 2.1 thì hôm nay sẽ là một bản nâng cấp “cực mạnh” cho theme BOX Truyện này! Đầu tiên thì mình xin cảm ơn đông đảo mọi người đã tin dùng giao diện BOX…

Cập nhật WordPress themes Box Truyện Ver 2.1

Xin chào mọi người, thời gian này mình bận quá nên không nâng cấp được gì nhiều cho giao diện Box Truyện 2017. Hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người ver 2.1 với nâng cấp và sửa lỗi nho nhỏ: Phiên bản này đã cũ, vui lòng xem phiên bản mới và các hướng…